top of page

Pennisetum alopecuroides 'Little Bunny’

lampenpoetsergras

Pennisetum alopecuroides 'Little Bunny', een lampenpoetser, blijft aanmerkelijk lager dan de soort zelf. De hoogte van deze cultivar bedraagt circa 30-40 cm. De bloei van Pennisetum alopecuroides 'Little Bunny' vindt plaats in de periode september-oktober.

Pennisetum alopecuroides 'Little Bunny' vormt pollen en kunnen goed op een hoek in een zonnige border toegepast worden. De bodem mag voor Pennisetum alopecuroides 'Little Bunny' niet te droog zijn en slechtdoorlatende bodems worden evenmin verdragen.

bottom of page